Specialisten voor de behandeling en correctie van neusvervormingen

Kan mijn neus worden gereconstrueerd?

Kan mijn neus worden gereconstrueerd?

Met behulp van moderne chirurgische technieken zoals ribtransplantatie, CT 3D-modellering, beeldmanipulatiesoftware, micro vasculaire vrije weefseloverdracht, kunnen veel van de complexe neusvervormingen nu technisch worden gereconstrueerd.

Het is belangrijk dat er aan verschillende criteria wordt voldaan, om als chirurgisch kandidaat te worden behandeld.

De patiënt is fysiek fit en kan geopereerd worden.

  • De patiënt is goed gemotiveerd. Herstel van complexe neusvervormingen kan in sommige gevallen meer dan één operatie vergen. Daarom is voor het succes een goed gemotiveerde patiënt nodig.
  • De patiënt heeft realistische verwachtingen, is het eens met het chirurgische plan en de te verwachten uitkomst en de variatie van de mogelijke resultaten die de chirurg heeft vastgesteld.
  • De patiënt is psychologisch voorbereid op een operatie en eventuele complicaties die zich kunnen voordoen. Het is ook belangrijk om te realiseren dat de operatie waarschijnlijk een positief psychologisch resultaat zal opleveren.