Specialisten voor de behandeling en correctie van neusvervormingen

Wat gebeurt er als dingen niet volgens plan gaan?

Wat gebeurt er als dingen niet volgens plan gaan?

Reconstructie van de neus is complex. Er zijn veel factoren die volgens plan moeten gaan om een goed resultaat te bereiken en er hoeft maar één ding mis te gaan voor een complicatie. Gelukkig zijn de meeste complicaties klein en kunnen ze worden hersteld als ze snel worden behandeld. Vaak is er alleen maar een vertraging in het proces om de complicatie hersteltijd te geven vooraleer verder te gaan met de verdere geplande operatiefasen.

Ondanks snelle en adequate behandeling kunnen complicaties niet volledig worden uitgesloten. Een ernstigere complicaties vereist een hersteloperaties aan het einde van de geplande operatie. Zeer zelden zal het nodig zijn om de gehele reconstructie te herzien door een ernstige complicatie.

Het is hierdoor van groot belang dat patiënten goed gemotiveerd, goed geïnformeerd en mentaal goed voorbereid zijn op dit soort operaties. Dit is nog belangrijker bij revisiechirurgie dan bij een eerste ingreep. De betrokkenheid van de patiënt bij het chirurgische proces dat nodig is bij de meer complexe reconstructieoperaties, moet niet worden onderschat.

Hoewel we elke keer weer streven naar een goed resultaat, kunnen we dat nooit 100 % garanderen. Wij kunnen u echter verzekeren dat wij ons uiterste best doen om u tot een eindresultaat te brengen waar u tevreden mee bent. U krijgt volledige en adequate zorg, mocht er zich tijdens uw behandeling een complicatie voordoen.